Vereniging van de familie Buijyvoets (of gelijkluidend) die als doel heeft onderzoek te doen naar
de stamboom en de geschiedenis van de familie en de resultaten ervan te publiceren op deze website.

Bijvoet & Byvoet Familie vzw

(B&BF)

Business Case voor Schokland

Schokland is een voormalig eiland in de Zuiderzee. Sinds de drooglegging in 1942 maakt Schokland deel uit van de Noordoost polder. Vanwege de archeologische rijkdom en geschiedenis is het gebied in 1995 op de Werelderfgoedlijst geplaatst (zie: wikipedia).

schokland2

Voor u gelezen op de website van de Anteagroup

Archeologische waarden in gevaar

Het gebied Schokland (werelderfgoed) bevat prehistorische resten die archeologisch interessant zijn. Deze resten komen door bodemdaling en het huidige gebruik (landbouw) in gevaar. Door het waterpeil in het gebied op te zetten ontstaat er een vernattingszone die de archeologische waarden beschermt, waardoor er tegelijkertijd een nieuwe, natte ecologische zone ontstaat.

Business case biedt financieel inzicht

Antea Group heeft een business case gebouwd, voor zowel de realisatiefase als de beheerfase. Dit doet recht aan assetmanagement principes. Tot slot is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd door middel van Monte Carlo simulatietechnieken. De resultaten worden gebruikt in de risicoreservering voor het project.

Contactpersoon voor deze business case bij de Antea Group is Liesbeth Bijvoet.
Wie kan haar aanwijzen in de stamboom?

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen

Copyright © 2018 Bijvoet & Byvoet Familie vzw