Vereniging van de familie Buijyvoets (of gelijkluidend) die als doel heeft onderzoek te doen naar
de stamboom en de geschiedenis van de familie en de resultaten ervan te publiceren op deze website.

Bijvoet & Byvoet Familie vzw

(B&BF)


Om een artikel te vinden vul dan hier een trefwoord in:

Alkmaarse families in de 17e eeuw

Het Historisch Kadaster Alkmaar bevat veel gegevens over onze familieleden die daar woonden in de 17e en 18e eeuw. Via deze gegevens is het wellicht mogelijk verband te vinden tussen stamvaders Dierick en Arien Bijvoet.

In onze database bevinden zich nog drie familietakken, waartussen nog geen familieverband is aangetoond.

Aanklikken van elk van de drie "stamvaders" opent in een apart venster de eerste drie generaties van deze familietakken.

Arien Bijvoet Dierick Beyvoets Antonius Bijvoet
Afstammelingen van deze familietak woonden voornamelijk in Noord-Holland. Afstammelingen zijn vanuit Neerpelt via Alkmaar als blekers tercht gekomen in Overveen en Bloemendaal. Een kleine, maar belangrijke familietak om familieverband te vinden tussen deze drie familietakken

Reden voor dit artikel is dat in de 17e eeuw familieleden  van alle drie de familietakken woonden in Alkmaar. Met de gegevens gevonden in de doopregisters en het Historisch Kadaster van Alkmaar moet daarom getracht worden familieverbanden te vinden tussen deze drie familietakken.

Het familieverband is tot op heden niet aangetoond. Nader onderzoek is wenselijk.

Inhoud:

 • ALKMAAR IN DE 17E EEUW
 • STAMBOOM ANTONIUS BIJVOET
  • Begraven binnen de Grote Kerk van Alkmaar
  • Sint Matthias kerk
  • Ariaantje Teunus Bijvoet (ca.1650-1712)
  • Antje Teunis Bijvoet (ca.1650-1732)
 • STAMBOOM DIERICK BEYVOETS
  • Jan Dierick Beyvoets (ca.1600-1675)
  • Hendrik Jansz Bijvoet (ca.1645-1692)
  • Lambert Jansz Bijvoet (ca.1640-1674)
  • De zonen van Claes Bra
  • Sint Franciscuskerk in de Schoutenstraat
 • STAMBOOM ARIEN BIJVOET
  • Dirk Ariensz Bijvoet (1728-1807)
  • Anna Bijvoet (1775-?)
  • Aris Ariensz Bijvoet (1729-1803)
  • Adrianus Arie Bijvoet (1784-1862)
  • Cornelis Bijvoet (1790-1830)
  • Cornelis Bijvoet (1858-1939)
  • Cornelis Bijvoet (1934-)

ALKMAAR IN DE 17E EEUW

Het verhaal speelt zich af in de stad Alkmaar in de 17e eeuw. Op Internet is een prachtige stadsplattegrond van Alkmaar te vinden, vervaardigd in 1635. Een mooi houvast om dit artikel mee te beginnen.

In 1573 begon in Alkmaar de victorie. Het beleg van Alkmaar was mede mogelijk door de toen recent opgeworpen stadswallen.

Alkmaar kaart 17eeuw


STAMBOOM ANTONIUS BIJVOET

Uit de doopregisters van Alkmaar en het Historisch Kadaster Alkmaar zijn ons gegevens bekend van een kleine familietak van ongeveer 25 personen . De stamvader Antonius Buijyvoets is afkomstig uit het land van Luik en waarschijnlijk nooit in Alkmaar geweest.

Opvallend is dat in Neerpelt de schrijfwijze "Bijvoet"in de 17e eeuw nog praktisch niet voorkwam. Meer gebruikelijk in die tijd was "Buijvoets". Alle Neerpeltenaren die in die tijd naar Noord-Holland trokken kregen direct de naam "Bijvoet".

In 2007 wisten we nog niet wie de vader was van Ariaantje en haar stamboom was toen nog:

In de loop van de jaren kwamen steeds meer archieven in Alkmaar digitaal beschikbaar en met behulp van de heer Bonsema ontstond een ander beeld en wel om de volgende redenen:

 • Alle personen met het patroniem 'Teunis' zijn mogelijk allen kinderen van Teunis Bijvoet.
 • Alleen de kinderen Beelitje, Jannetje, Antonius en Mathias worden met doopdatum genoemd in bepaalde registers van Alkmaar. 
 • Ariaantje trouwt als 'jongedochter' met Hendrick Kleef.
 • Antje en Lambert zijn meter en peter bij de kinderen van Ariaantje, dus Antje is van dezelfde leeftijd als Ariaantje.
 • Antje en haar man Gerrit Valentijns zijn volgens hun huwelijksakte beiden afkomstig uit 'Het land van Luik'.

Nakomelingen van Antonius trekken ook naar Niedorp en Spanbroek. Ook weer een duidelijke aanwijzing dat de familie in Alkmaar en in West Friesland aan elkaar verwant zijn.

Aan de hand van bovenstaande punten is de volgende stamboom afgeleid:

stamboomantonius

Als Antonius Bijvoet afkomstig is uit Neerpelt is het wenselijk de roepnamen van zijn kinderen om te zetten in doopnamen. In de Voornamen Databank van het Mertens Instituut vinden we de volgende grondvorm van de voornamen.

Ariaantje => Adrianus Annetje => Anna Trijntje => Catharina
Lammert => Lambert Heyltje => Heile Anthonij / Teunis => Antonius
Govert => Godfried Catalijntje => ?  Martinis => Martinus

 Wie zoekt mee in de dooparchieven van Pelt en het Rijksarchief in Hasselt?


Begraven binnen de Grote Kerk van Alkmaar

In het Historisch Kadaster over deze familie vonden we de volgende vermelding:

In het boek "Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland" (5 delen) van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. Johan Belonje wordt vermeld de grafsteen nr. 962 in de middengang van de Groote Kerk te Alkmaar, met daarop vermeld Hendrick Tysen Kleef en daaronder Gerrit Valentijn 1709. Het graf behoorde volgens de grafboeken (grafboek no. 68. fol. 148) gezamenlijk aan Hendrick Tyse van Cleef en diens huisvrouw Ariaentje Teunis Bijvoet, Gerrit Hendrickze Valentijn en diens huisvrouw Antje Teunis Bijvoet. Hier werden begraven:
- Ariaantje Bijvoet 3-3-1712
- H.T. Kleeff 14-12-1718
- G. Valentijn 16-3-1723
- Antje Bijvoet 13-5-1732

Grote Sint LaurenskerkHet grootste middeleeuwse kerkgebouw in de Alkmaarse binnenstad werd al tijdens de bouw vanwege de omvang kortweg Grote Kerk genoemd. De Grote Kerk is niet alleen het grootste en hoogste kerkgebouw in Alkmaar, maar ook de kerk die door de eeuwen heen het meest in aanzien heeft gestaan en als sieraad van de stad is geroemd.

Oorspronkelijk was het gebouw gewijd aan Sint Laurens, vandaar dat de kerk al eeuwen lang als de Sint Laurenskerk wordt aangeduid. Het feit dat de familie in de Groote Kerk te Alkmaar werden begraven, betekent dat zij niet onbemiddeld waren. In het boek "Graven en begraven - Archeologie en geschiedenis van de Grote Kerk van Alkmaar" van Peter Bitter staan interessante gegevens over de grafzerken in deze kerk. Het boek ligt onder andere ter inzage in het Noord Hollands Archief in de Janskerk (Jansstraat) in Haarlem.

In 2011 kregen we een E-mail van Alkmaarder Kees Bijvoet die na veel speurwerk de zerk vond in de Grote Kerk en er foto's van heeft gemaakt. Hij schreef:

Na verschillende hand- en spandiensten van allerlei mensen is het mij gelukt om de betreffende zerk van onze voorouders te vinden. Het nummer 962 blijkt een nummer van het totale aantal zerken dat in het middengedeelte ligt. Er zijn vijf gedeelten gemaakt dus er zijn er evenzoveel mogelijkheden om de steen te kunnen vinden. Een kennis van mij was er vrij zeker van dat het om zerknummer 91 zou moeten gaan, en na het noemen van haar naam, was er iemand van de Grote Kerk bereid mij te helpen. Er kwam een hele grote kaart van alle zerken met hun nummers tevoorschijn en zelfs toen kwamen we er niet uit. Toen werden die vijf sectoren duidelijk en die hebben we allemaal nauwkeurig bekeken. Onze steen ligt inderdaad vlak bij de plek die aanvankelijk werd aangewezen. Alleen ligt de steen omgedraaid zodat nummer 91 veranderde in nr 16. Verder is de steen oud en het gegeven dat er inmiddels 70.000 bezoekers bezoekers per jaar over heen wandelen, maakt dat de tekst niet meer herkenbaar is.
Hierbij een foto die ik van de steen heb gemaakt.

Groet uit Alkmaar, Kees Bijvoet

 

ZerkGroteKerk

Hierbij voegde Kees ook een stukje tekst die uit de computer van het kerkarchief rolde. Met het schrift dat zoal werd gebruikt en hoe de tekst ongeveer op de steen stond.

Het boek van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. Johan Belonje waar de tekst op de zerk wordt vermeld dateert uit 1930. We zijn nu 80 jaar verder. Zien we hier de slijtage van de zerk?

De locatie van de grafsteen in de Grote Kerk hebben wij op de plattegrond van de kerk aangegeven. Hiermee moet het mogelijk zijn bij een pelgrimstocht naar Alkmaar de grafsteen te vinden.

 


Sint Matthiaskerk

In de stamboom van onze familie wordt ook vaak de Sint Matthiaskerk genoemd. Deze was gelegen aan de St. Jacobsstraat.

In eerste instantie was deze kerk door ons in het geheel niet te vinden in Alkmaar. Als men echter in de geschiedenis van Alkmaar duikt wordt duidelijk dat de huidige Grote Kerk of Sint Laurentiuskerk gebouwd is op de fundamenten van de oude staties Laurentius (aan de Diggelaarsteeg) en de statie Matthias (aan de St. Jacobssteeg). Mogelijk deelden de twee kerken de begraafplaats. In de archieven wordt ook wel over een dubbelkerk gesproken.

Op de website http://www.matthiaslaurentius.nl staat hierover ondermeer het volgende vermeld.

Toen het katholieke geloof vanaf 1795 gedoogd werd waren er in de 18de en eerste helft 19de eeuw in het nog kleine Alkmaar vier staties: Matthias, Laurentius, Dominicus en Franciscus, met gelijknamige parochies en met alle vier een groeiend aantal katholieken.

In 1856 besloot de bisschop van Haarlem de Matthias- en de Laurentiusstatie op te heffen, en van deze twee parochies één te maken met de nieuw te bouwen St. Laurentiuskerk als hoofdkerk van Alkmaar en bewaarplaats van het reliek van het Heilig Bloed. Deze parochiekerk werd de kerk voor de wereldheren. Ook werd besloten de Dominicus- en Franciscusstatie op te laten gaan in de Dominicusparochie met een nieuw te bouwen St. Dominicuskerk voor de Dominicanen. (De Franciscanen moesten zeer tegen hun zin weg uit Alkmaar richting Leiden). In 1861 werd de St. Laurentiuskerk in gebruik genomen. Boven het transeptraam van het zuidtransept is het beeld aangebracht van Sint Matthias als een van de beschermheiligen van Alkmaar.


Ariaantje Teunus Bijvoet (ca.1650-1718)

ECHTGENOTE VAN HENDRICK TIJSEN KLEEF, HERBERGIER IN "DE GRANAATAPPEL

In 1716 woont Hendrik Kleef aan de westzijde in de Doelenstraat in het gedeelte gelegen tussen de Koningsweg en de (thans gedempte) Nieuwesloot en was herbergier van Het Helderse Wapen, later genoemd De Granaatappel.

Het Historisch Kadaster Alkmaar geeft aan dat de herberg De Granaatappel (Kadaster A320) was gelegen op de hoek van de Paternostersteeg en Dubbele Buurt in het centrum van Alkmaar (bij de Grote Kerk). De straat Dubbele Buurt gaat over in de Lange Nieuwesloot (later Gedempte Nieuwesloot).

LANGE NIEUWESLOOT NZ 14 - 18 = Dubbele Buurt hoek Paternosterstraat OZ Vp560 Wk.B124 BLOK14-z BD[1875-190

In 1718 was Ariaantje overleden en in 1723 overlijdt Hendrick Tijssen Kleef. In 1719 wordt de herberg De Granaatappel verkocht door de erven van Gerrit Valentijn en Antje Teunis Bijvoet.

Vermoedelijk is herberg De Granaatappel voor 1885 afgebroken, want op de kadasterkaart van 1885 is het pand niet meer terug te vinden.

De kadasterkaart uit 1835 Het stratenplan uit 2014

Antje Teunis Bijvoet (ca.1670-1732)

ECHTGENOTE VAN GERRIT HENDRIKSZ VALENTIJN, HERBERGIER "IN 'T SIJPSE VEER"

Van de kinderen uit het eerste huwelijk van Ariaantje met Antonius Bijvoet is het meest bekend de dochter Antje Teunis Bijvoet. Deze trouwde in 1700 met Gerrit Hendriksz Valentijn. Ook Gerrit Hendriksz Valentijn was evenals zijn schoonvader herbergier, namelijk "In 't Sijpse Veer".

De herberg In't Sijpse Veer was gelegen bij een bocht in de Nieuwesloot. Op de prent hieronder ongeveer bij de punt van de pijl. Aan overkant van het water (Nieuwesloot) is zichtbaar (de grote rechthoek) het Hof van Sonoy (klooster).

Alkmaar2

Later werd de Nieuwesloot gedenmpt en ontstond een brede straat; de Gedempte Nieuwesloot. Een en ander zoals aangegeven op Google Earth.

Alkmaar22014

De afbeelding hieronder is de kadasterkaart uit 1885. Het pand heeft op dat moment kadasternummer 2214 (eerder Kad.A.413). Hierbij aangetekend dat de "Gedempte" Nieuwesloot in de tijd van herberg In't Sijpse Veer nog niet gedempt was.

De naam van de herberg In't Sijpse Veer is namelijk vermoedelijk afkomstig van het feit dat het veer naar Zijpe op deze plek in de Nieuwesloot aanlegde. In het HKA staat namelijk vermeld dat in het pand Kad.A.408 aan de Nieuwesloot (6 huizen verder dan In't Sijpse Veer) de herberg Het Wapen van Haarlem was gevestigd tegenover het Hof van Sonoy "alwaar de Zijperschuit afvaart".

Jaren later werd de herberg In't Sijpse Veer omgedoopt tot Hotel De Burg. Het pand is nog steeds te bewonderen en staat op de monumentenlijst 1992 blad 21. Hierbij staat vermeld dat de herberg ook nog de naam heeft gedragen: De blinde Werlt.

Bovenstaande foto van de herberg Het Sijpse Veer stamt uit de eerste helft van de 20e eeuw. De herberg was toen al omgedoopt tot Hotel De Burg.

In 2008 heeft Louk Bijvoet in Alkmaar nog eens een foto gemaakt van het pand. De begane grond is uiteraard aangepast aan de eisen van een modern winkelpand (PET'S PLACE). Echter ook de pui op de eerste verdieping is rigoreus aangepast. Het lijkt er echter op dat deze 1e verdieping teruggebracht is in de stijl die ook te zien is op de kadastertekening.

Gerrit Valentijn bezat in 1722 volgens het HKA ook nog een pand Kad.A.228 aan het water Raamen waar deze uitmondt in de Korte Nieuwesloot. In 1877 is dit pand afgebroken.

 


Herberg Het Wapen van Haarlem

Voorlopig uitgeschakeld, omdat het geen aanwijsbare relatie heeft met onze familie.


 

STAMBOOM DIERICK BEYVOETS

Ariaan7In het boek van Mertens "De vier dorpen van de Bank van Pelt" staat in de emigrantenlijst vermeld: Jan en Merieken verhuizen in 1656/1658 van Neerpelt naar Alkmaar.

Het feit dat Jan lakenkoper was impliceert mogelijk dat Jan als teut en handelsman al eerder regelmatig Alkmaar bezocht. Het is namelijk bekend dat hij al in 1635 een huis kocht in Alkmaar. Dat verklaart misschien ook dat zijn zonen Lambert en Hendrik "kennis kregen" aan de twee zusjes Bra, dochters van een rijke bleker (van lakens) uit Bloemendaal (hun bedje was gespreid).

Helemaal zeker is deze gezinssamenstelling niet. In het boek van Mertens is namelijk sprake van een eerste echtgenoot van Merieken Pellens en een voogdijschap van Jacop Beyvoets en Pieter Pinxten over de kinderen Lambert en Hendrik
Zie het artikel:

De vier dorpen van Pelt (emigrantenlijst)


 

Jan Dierick Beyvoets (ca.1600-1675)

ECHTGENOOT VAN MERIEKEN LAMBRECHTSDR PELLENS

Jan Dierick Bijvoet en zijn zoon Hendrik Jansz Bijvoet woonden aan het Ritsevoort. Op onderstaande prent is dat de straat vanaf de grote kerk naar beneden naar de stadspoort met de molen. Het Ritsevoort is het brede deel ten zuiden van de Oude Gracht.

 

Het is fantastisch wat allemaal te vinden is in oude atlassen. Dus hierbij nogmaals de situatie rond 1600 aan het Ritsevoort nabij de stadspoort met de molen.

 

Ritsevoort

 

In het Historisch Kadaster van Alkmaar is terug te vinden dat Jan Dierick Beyvoets in 1635 een pand koopt aan de Ritsevoort in Alkmaar. Het is het pand kadaster nummer 1094 zoals hieronder aangegeven. Tevens kocht Jan een schuur gelegen achter het hoekpand 1095 grenzend aan de Touwslagersteeg.

Jan Bijvoet koopt in 1635 het pand kad.nr. 1094.
Zijn zoon Hendrik koopt het pand kad.nr. 1095

Het Ritsevoort in 2008
foto: Louk en Ulla Bijvoet

Hendrik Jansz Bijvoet (ca.1645-1692)

ECHTGENOOT VAN GUERTJE CLAESDR BRA

Hendrik Bijvoet, een zoon van Jan Dierick Beyvoets,woonde in het meer welvarende westelijke deel van de stad (binnen de stadsmuren). Hij bewoonde eerst kamers in de Vrouwenstraat in het zicht van het pand van zijn vader op de Ritsevoort. Later kocht Hendrik het pand kadasternummer 1095 naast het pand van zijn vader op de hoek van het Ritsevoort en de Touwslagersteeg. De twee panden aan de Ritsevoort staan in het HKA omschreven als "met gemene muur en loden goot" en zijn dus gelijktijdig gebouwd.

Hendrik trouwde met Guertje Claesdr Bra, dochter van een rijke bleker in Bloemendaal. Voor zijn verdere avonturen wordt verwezen naar het artikel:

De blekersfamilie Bijvoet in Bloemendaal


 

Lambert Jansz Bijvoet (ca.1645-1674)

ECHTGENOOT VAN CORNELIA CLAESDR BRA

Lambert Bijvoet, ook een zoon van Jan Dierick Beyvoets,woonde in het Schapesteegje, tegenwoordig Magdalenastraat genoemd. Daar waar de Nieuwesloot de bocht omgaat (en herberg In't Sijpse Veer zich bevindt) begint de Schapesteeg. In welk huis in de Schapesteeg Lambert woonde is onbekend, maar een paar huizen verder dan het echtpaar Valentijn-Bijvoet. Dat ruikt ernaar dat ze familie van elkaar zijn.

Schapesteeg


 

De zonen van Claes Bra

CLAES BRA IS DE SCHOONVADER VAN HENDRIK EN LAMBERT BIJVOET

Iets verderop in de straat, waar het Ritsevoort overgaat in de Koorstraat staat ook nog een pand dat voor onze familie van belang is.

De schoonvader van Hendrik en Lambert Bijvoet, Claes Bra, kocht hier namelijk voor zijn zoon Reyer Bra herberg De Rode Leeuw. Ook de zoon van Reyer Bra Nicolaas van Bloemendaal was (hoe logisch) herbergier in De Rode Leeuw.

stamboom Bra

Om bij de herberg te komen loopt men vanuit de huizen van de familie Bijvoet (hoek Ritsevoort/Touwslagersteeg) in de richting van de Grote Kerk. Vroeger ging men over het bruggetje van de Oude Gracht (nu gedempt) en dan kwam men in de Koorstraat. Het is dan het tweede pand rechts.

De Herberg is gelegen aan de Choorstraat, later genaamd Koornstraat en thans Koorstraat geheten. Oorspronkelijk kadasternummer A850, later 2429 als aangegeven op de kadasterkaart van 1885. Het huisnummer was in die tijd vermoedelijk nr. 59 en het pand staat op de monumentenlijst 1992, blad 78.

 

 

 

Het schetsje van de panden in de Koorstraat zijn van de kadasterkaarten uit 1882.

Verbazend hoe herkenbaar de panden nog zijn op bovenstaande foto uit 2008. Het pand van Bra (met de aankondiging OPENING op de ruit) heeft tegenwoordig huisnummer 61.

 

De foto is gemaakt door Ulla en Louk Bijvoet en ze schreven het volgende.

Vorige keer zijn wij bij het hoekpand binnengeweest en niemand wist iets van de historie.

De beide panden worden nu samengetrokken en ergens in augustus wordt er Velvet Women Store geopend. In het tegenover liggende restaurant 't Gulden Vlies (met theater, lijkt mij een bezoek waard) was de historie van beide overliggende panden ook onbekend. Koffie en appelgebak zijn er heerlijk.

 

 


 

Nadat de twee zonen van Jan Dierick Beyvoets getrouwd waren met de dochter van Claes Bra, de bleker in Bloemdaal, verhuisden zij naar Bloemendaal waar zij de blekerij van hun schoonvader voortzette. In Alkmaar hadden zij nog wel contacten, vanwege hun familie en wellicht ook vanwege hun bezittingen, maar in de archieven van Alkmaar komen zij verder niet voor. Lammert Bijvoet stierf al spoedig in Alkmaar of Overveen. Hendrik Bijvoet kwam in het bezit van de blekerijen van de familie Bra en de nakomelingen van Hendrik breidden de blekerijen verder uit. Zie het artikel:

 

De blekersfamilie Bijvoet

 


 

 Sint Franciscus kerk aan de Schoutenstraat

Opvallend is dat de kinderen van Hendrik Bijvoet niet gedoopt zijn in de Grote Kerk, maar in de katholieke Sint Franciscus-kerk aan de Schoutenstraat in Alkmaar.

Mogelijk moet hieruit worden afgeleid dat de familie bewust katholiek is gebleven na de Beeldenstorm.

Bovenstaande tekening is afkomstig van de Beeldbank van Alkmaar waarbij aangegeven staat: "De St. Franciscuskerk aan de Schoutenstraat met de bijbehorende huizen". In de Beeldbank is ook een plattegrondtekening te vinden van deze kerk.

Een gegeven over een attribuut in een kerk van Alkmaar, geschonken door een Bijvoet, is helaas verloren gegaan. Nader onderzoek is wenselijk.


 

STAMBOOM ARIEN BIJVOET

Het eerste gezin dat we tegenkomen in Alkmaar is het gezin van Arien Claesz Bijvoet en Taad Jacobsdr. Arien is de kleinzoon van de stamvader van deze familietak.

Arien Claesz Bijvoet is geboren in Obdam, maar verhuisde waarschijnlijk naar Alkmaar. Uit de geboorteplaatsen van hun kinderen kan worden afgeleid dat zij om een of andere reden pendelden tussen Alkmaar en Obdam.

Nevenstaand schema is in wezen alleen maar de verwantschap tussen Arien Claesz Bijvoet (geboren circa 1680) en Cornelis Bijvoet (geboren 1934). Het betreft dan alleen de nakomelingen van Arien Claesz Bijvoet die in Alkmaar woonden en in het HKA voorkomen.

Van het gezin Arien/Taad worden in het HKA met name genoemd:
- de tweede  echtgenote van zoon Dirk
- de tweede echtgeniote van zoon Aris

Stamboom Arien Claesz Bijvoet

 

Arien stamboom Alkmaar

Dirk Ariensz Bijvoet (1728-ca.1807)

ECHTGENOOT VAN TRIJNTJE ARISSE GOUDSBLOM

Trijntje Arisse Goudsblom was in 1772 in Alkmaar getrouwd als tweede vrouw van Dirk Ariensz Bijvoet.

In 1807 was Trintje Goudsblom weduwe en woonde toen met alleen haar dochter Anna Bijvoet (geboren 1775) in het pand Kad.A1177.Het pand is gelegen aan de stadsgracht. De straat voor het huis heet Over de Geest en het (waarschijnlijk) lager gelegen deel Achter de Veste. Ten zuiden is de Geeststraat met de Geestbrug over de stadsgracht.

Trijntje Goudsblom 

Anna Bijvoet (geb. 1775)

Anna Bijvoet, de dochter van Dirk Arisz Bijvoet en Arisse Goudsblom, was breister/werkster en woonde in 1830 met 5 andere familieleden in pand Kad.A265 gelegen aan de Koningsweg, tussen de Doelenstraat en de Lombardsteeg.

Kadaster A265 is pand nr. 40, later hernummerd naar 77.
Als we de panden 73-75-77 op de kadasterkaart vergelijken met onderstaande foto, dan blijken de panden tegenwoordig (2008) omgenummerd te zijn naar 77-79-81.
Anna woonde dus in het nog steeds bestaande pand, nu Koningsweg 81, het meest rechts op de foto.

 

Aris Ariensz Bijvoet (1729-1803)

ECHTGENOOT VAN TRIJNTJE JANS DE BOER (1751-1821)

Aris Ariensz Bijvoet trouwde in 1777 met Trijntje Jans de Boer.

Trijntje Jans de Boer woonde als weduwe met twee kinderen en een bestedeling Mietje Hoep in 1807 in het pand Kad.A864 aan het Laat, tussen de Ruitersteeg en de Samaritaan-straat (ook wel Brillesteeg genoemd).

Trijntje jans de boer

 


 

Aris Bijvoet (1929-) uit Purmerend schreef in 2004 het artikel:

Mandenmakers Bijvoet in Noord-Holland

Zijn verhaal begint met de familie Bijvoet-de Boer. Hij schreef ondermeer:

Mijn voorvader en naamgenoot Aris Bijvoet (1729-1803) met zijn vrouw Trijntje de Boer hebben korte tijd in Alkmaar gewoond. Volgens de overlevering is deze Aris Bijvoet mandenmaker geworden , nadat zijn onverzekerde boerderij was afgebrand.
Vanaf die tijd ging het beroep van mandenmaker vier generaties lang over van vader op zoon.


Aris vervolgt zijn verhaal met de terugkeer van zijn directe voorouders naar de kop van Noord-Holland. Dit artikel beperkt zich tot de inwoners van Alkmaar.


Twee kinderen van de familie Bijvoet-De Boer komen voor in het HKA. Het betreft Adrianus en Cornelis.

Adrianus (Arie) Bijvoet (1784-1862)

ECHTGENOOT VAN CORNELIA VUIST

Arie Bijvoet was schoenmaker van beroep en getrouwd met Cornelia Vuist.

In 1822 woonden zij in een pand aan de Hekelstraat (=Fnidsen?).
In 1826 verkoopt Arie Bijvoet het huis met erf aan de Hekelstraat.
In 1830 woonden zij in een pand in Groot Nieuwland.

Het pand aan de Hekelstraat heeft kadasternummer 359 en is op onderstaande kadasterkaart aangegeven met huisnummer 32 (hernummerd naar 31 en 8).

In de beeldbank van Alkmaar is een foto opgenomen van de topgevel van Hekelstraat 9. Deze foto is afkomstig van Monumentenzorg.

De verhuizing van de Hekelstraat naar Groot Nieuwland

(Verdonkenoord overgestoken).

 

Het vreemde is dat in het HKA voor 1830 ook vermeld staat dat Arie Bijvoet getrouwd is met Wijnstok en met in totaal 6 personen op Groot Nieuwland woont (???) Nader onderzoek is wenselijk.

Verdonkenoord

Het Verdronoord door door Charles Henri Leickert, geboren 1816 Brussel, overleden 1907 Mainz.


Cornelis Bijvoet (1790-1830)

ECHTGENOOT VAN TRIJNTJE WIJNSTOK (1788-1833)

generaties mandenmakersCornelis Bijvoet was mandenmaker van beroep en trouwde in 1814 met Trijntje Wijnstok. Hetberoep van mandenmaker werd vervolgens door 5 generaties van de familie uitgevoerd.

In 1822 woonde de familie met drie kinderen en (vermoedelijk) een dienstbode in de St. Annastraat in Alkmaar. In 1823 vertrok het gezin naar naar Purmerend of De Rijp waar al vele familieleden woonden.

 

Cornelis Bijvoet (1858-1938)

ECHTGENOOT VAN HELENA SEIZ

De kleinzoon van Cornelis Bijvoet (1790 - 1830) heette ook weer Cornelis Bijvoet (1858 - 1938) en deze werd geboren in De Rijp, maar bij zijn trouwen in 1882 met Helena Seiz (1855 - 1943) keerde hij terug naar Alkmaar en stichtte daar de firma C. BIJVOET & ZOON.

Dit kan worden afgeleid uit een advertentie in de Alkmaarsche Courant van 1932.

Het ging de familie blijkbaar voor de wind want in het Historisch Kadaster Alkmaar wordt vermeld de aankoop in 1884 van het pand Achterdam 5, in 1885 van Druivenlaan 5 en tenslotte in 1926 het pand Dijk 5.

Achterdam 5 is een typisch Alkmaars straatje voor ambachten zoals het mandenmakers werk. Later werd in deze straat nog oudere beroepen uitgeoefend.

Druivenlaan 5 is een klein pand (net buiten de stadswallen) waar volgens de adreslijsten van Alkmaar de weduwe Helena Seiz gewoond heeft

Dijk 5 staat vermeld op de monumentenlijst 1998(blad 8). Het betreft Kad.A115, gelegen Dijk nummer 5 op de hoek met Achterdam. Dit pand staat in het blok: Dijk, Achterdam, Zijdam en Voordam.
In het HKA staat dit pand vermeld als herberg De Witte Hond en is later verkocht aan mandenmaker C. Bijvoet x Helena Seiz.

Opvolger in het bedrijf C. BIJVOET & ZOON is hun zoon Hermanus Christiaan Frederik (Herman) Bijvoet die trouwde met Maria Gregoria Popma.

Dit kan ook afgeleid worden uit bovenstaande advertentie.

 

In eerdergenoemd artikel Mandenmakers Bijvoet in Noord-Holland schrijft Aris Bijvoet hierover:

Gezin Bijvoet Seiz

Cornelis Bijvoet, was de vijf jaar oudere broer van mijn grootvader Aris Bijvoet. Deze Cornelis vestigde zich in Alkmaar en had daar met zijn zoon Herman Bijvoet ook een mandenmakerij en winkel in manden en hengelsportartikelen. Cees Bijvoet heeft als zoon van Herman Bijvoet de zaak later als winkelier voortgezet.

In 2011 is nog eens gegoogeld op beeldbank Alkmaar. Daar kan men enorm veel materiaal vinden over ondermeer de panden in Alkmaar in vroeger eeuwen. Onderstaande foto van Dijk 5 dateert uit circa 1920.

Frappant op deze foto is het ontbreken op de eerste verdieping van de hoekramen. Op de kaart van het HKA hieronder uit 1885 zijn deze ramen wel te zien en ook op onderstaande foto uit 1989.

Cornelis (Kees) Bijvoet (1934 - 2009)

Laatste bewoner van Dijk 5 was de kleinzoon van Cornelis Bijvoet en Helena Seiz en deze is, voor zover ons bekend, ongetrouwd gebleven.

Kees Bijvoet is met zijn tijd meegegaan en heeft er later een winkel van gemaakt met hengelsportartikelen.

De foto hierboven van het pand Dijk 5 dateert van 1989. Door uitvergroting van de foto (zie hiernaast) is te zien dat in dat jaar op de etalageruit een plakkaat is aangebracht met de veelzeggende tekst: "Ik stop ermee - Kees".

De erfenis van de laatste mandenmaker Kees Bijvoet is wel heel bijzonder. In de Alkmaarsche Courant van 3 september 2011 verscheen namelijk het volgende bericht:

De Alkmaarse Ontzetvereniging is via een erfenis betrokken geraakt bij een van de 'besmette' prostitutiepanden aan de Achterdam, die inmiddels gesloten zijn.
Uit liefde voor de stad en het jaarlijkse ontzetfeest op 8 oktober liet Kees Bijvoet in zijn erfenis vastleggen dat de Ontzetvereniging na zijn dood zijn bezittingen zou krijgen. Het gaat om een groot bedrag waarvan de vereniging inmiddels al een voorschot van vijf ton heeft ontvangen.

Voorzitter Bas de Regt van de 8 October Vereeniging Alkmaars Ontzet zit met de kwestie in de maag. ,,Dat iemand zo'n groot bedrag nalaat aan een plaatselijke vereniging is ongekend. De erfenis in z'n totaliteit is nog veel groter dan alleen dat pand aan de Achterdam. Maar het pand is wel de reden dat we de erfenis nog niet zonder meer hebben aanvaard. We laten nu uitzoeken wat de positie van dat pand is.'

plaquetteIn 2017 kregen we van de voorzitter Bas de Regt uitgebreide toelichting over deze erfenis van Kees Bijvoet. Ter gelegenheid van 150 jaar Alkmaar Ontzet had de vereniging in 2011 een boekje uitgegeven. In het voorwoord schrijft de voorzitter dat het boek tevens een monument is voor een Alkmaarder die onze vereniging op een bijzondere manier bedacht heeft.

Lees meer over deze erfenis.

========================

Copyright © 2018 Bijvoet & Byvoet Familie vzw