Vereniging van de familie Buijyvoets (of gelijkluidend) die als doel heeft onderzoek te doen naar
de stamboom en de geschiedenis van de familie en de resultaten ervan te publiceren op deze website.

Bijvoet & Byvoet Familie vzw

(B&BF)


Om een artikel te vinden vul dan hier een trefwoord in:

Overveense families

Het was druk op verjaardagen van de familie Bijvoet in Overveen. Aanwezig waren namelijk veel aangetrouwde families, zoals Eldering, Bouvy, Huijsser, Van Velsen, Van Meeuwen, Van Dieren, Van der Aa, enzovoorts; allemaal uit Overveen.

Familieleden woonden vanaf 1600 in Bloemendaal en beoefenden daar het lucratieve beroep uit van lijnwaadblekers. Hun wederwaardigheden zijn beschreven in ons artkel De blekersfamilie Bijvoet.
Dat het bleken een lucratief vak was blijkt onder meer uit het feit dat zoon Anthonie van bleekster Agatha Bijvoet-Van Dieren in 1827 een vakantietrip kon maken naar Londen. Zie het artikel: Vakantiereis naar Londen in 1827.

Deze Anthonie Bijvoet was samen met zijn broer Joannes van Dieren-Bijvoet oprichter van het bloembollenbedijf Gebroeders Bijvoet in Overveen en zij verhuisden toen ook van Bloemendaal naar Overveen. Zie het artikel Het bloembollenbedrijf Gebroeders Bijvoet.
Ook de bloembollenhandel zorgde ervoor dat de familie verder in goede doen geraakte.

De familie in het dorp Overveen bouwde een grote kennissenkring om zich heen. Omdat er nog geen TV, bioscoop, computer of wat dan ook voorhanden was, zocht men gezelligheid met en bij elkaar.  Dat hierdoor de nodige huwelijken ontstonden zal duidelijk zijn. En zo kwamen in onze stamboom meermalen familienamen voor als Eldering, Bouvy, Huijsser, Van Velsen, Van Meeuwen, Van Dieren en Van der Aa.


Reisverslag vakantietrip naar londen in 1827

Reeds in 1827 bleek tussen de familie Eldering en Bijvoet een dusdanige goede band dat ze gezamenlijk een vakantietrip maakten naar Londen. Er gaan vijf personen op reis naar Londen. Dat zijn George Reekers, Anthonie Bijvoet en Gerrit Eldering met zijn dochters Aletta en Jansje Eldering. De schrijver van het reisverslag is George Johannes Reekers.

Dat ze familie van elkaar zijn volgt uit het volgende overzicht.

Gerrit Eldering (1770-1852) was bollenkweker in Overveen. Gerrit trouwde in 1804 met Johanna (Jansje) van Dieren uit Overveen. Hij had twee dochters, Aletta en Jansje Eldering.

Johanna van Dieren was een dochter uit het 2e huwelijk van haar vader Jan Bijvoet. Jan huwde in zijn 3e huwelijk met Margaretha Bijvoet (1744-1792).

Gerrit was stichter en eigenaar van de Mij G. Eldering, Bloemkwekers en kooplieden te Overveen.

Anthonie Bijvoet (1801-1878) was 30 jaar jonger dan Gerrit Eldering. Anthonie trouwde in 1829 met Margaretha van der Aa.

Margaretha van der Aa is de dochter van Nicolaas Bijvoet en Agatha van Dieren.
De zus van Anthonie, Helena Bijvoet, trouwde met George Reekers.

Anthonie was stichter en eigenaar van het bloembollenbedrijf Gebroeders Bijvoet in Overveen

Het reisverslag is opgenomen in ons uitgebreide artikel Reisverslag in 1827 naar Londen


Villa BIJDUIN aan het Houtmanpad te Overveen

Louk Bijvoet spitte april 2009 in zijn archief en haalde interessante foto's tevoorschijn over de 1e steenlegging in 1902 door zijn toen 2-jarige vader Louk Bijvoet voor de villa Bijduin.

Hrt adres van villa Bijduin is Houtmanpad 2 te Overveen.. Hetzelfde pad (langs de Brouwersvaart) waar ook het oude landhuis Schoonoord van de familie Bijvoet te vinden is. Rechts van dit pand staat op Houtmanpad 2a het voormalige theehuis behorende bij Huize Schoonoord.

Hiernaast een foto van de villa Bijduin uit 2009.
Ziet er niet gek uit voor een pand van 107 jaar oud!

Klikken op de hier gepubliceerde foto's geven deze vergroot weer om eventueel te downloaden en af te drukken.

 

De eerste steen werd gelegd in 17-9-1902 door Louis Anthonius Cornelius (Louk) Bijvoet, geboren 22-1-1900 als zoon van Louis Henri Bijvoet en Maria Wilhelmina (Mia) Eldering.
Dit alles onder het toeziend oog van een paar dienstmaagden en (achter hem) zijn moeder Mia Eldering.

Na afloop van de 1e steenlegging wordt in de tuin een glasje geschonken.

Zoals gebruikelijk met mooie foto's is ook deze aan te klikken om vergroot weer te geven en eventueel te downloaden voor het maken van een afdruk.

Om de familie op deze foto te kunnen thuisbrengen is het goed de familierelatie weer te geven.

Eldering-VanderMeulen

Debora (Dieuwertje) v.d. Meulen (geheel rechts)
met haar 3 dochters:

Maria Wilhelmina (Mia) Eldering
Zittend midvoor en getrouwd met Louis Henri Bijvoet.
Catharina Maria (Catho) Eldering
Staand links met de bloemenhoed.
Catho trouwde met Simon Rijnierse
Elisabeth Jacoba Margaretha (Betsy) Eldering,
Staand rechts met de strooien hoed.
Zij trouwde met Jacob Willem Bijvoet

 

 

Joanna van Velsen (geheel links op de foto)
Joanna is de tweede echtgenote van Martinus Bijvoet; deze was eerder was getrouwd met haar zus Geertruida van Velsen.
Louk is er niet zeker van dat de dame links op de familiefoto Joanna Helena van Velsen is.
Daarom hiernaast twee foto's om te vergelijken. Het portret links is vergroot uit de foto hierboven. Het portret rechts was eerder opgenomen in de stamboom.
Wie kan hier uitsluitsel over geven?

Louis Henri (Louk) Bijvoet (zittend)
Echtgenoot van Mia Eldering en stiefzoon van Joanna Helena van Velsen.

  Jacob Willem BijvoetSimon Rijnierse (staand rechts)
Twijfel  is er ook of dit wel Simon Rijnierse is. Hij lijkt namelijk verdacht veel op of de man op rechterfoto Jacob Willem Bijvoet (hier rechts afgebeeld).

De middelste foto is geplukt van de trouwfoto uit 1905 van Simon met Catho Eldering (met de bloemenhoed). De snor is echter wel overtuigend.

  Jan Eldering (1942) dacht dat de dame met de strooien hoed Betsy Eldering was, ofwel Elisabeth Jacoba Margaretha Eldering, de eerste echtgenote van Jacob Willem Bijvoet.

De middelste foto is uit de database en de rechterfoto afkomstig van Jan Eldering.

 


 Onderstaande foto uit circa 1885 illustreert eveneens de verbondenheid tussen de bollenfamilies Bijvoet en Eldering.

Foto van een 9-tal jonge "bollendochters" eind 19e eeuw te Overveen.
Van links naar rechts:

- Maria (Mia) Eldering (1865-1943, trouwt later [1892] Louis Henri Bijvoet)
- Helena Bijvoet (1862-1941, bleef ongehuwd)
- Cato Grippeling (trouwde Wurfbain)
- Maria (Jet, Marie) Eldering (1866-1944, werd religieuse Marie Ancilia)
- Betsie Grippeling (trouwde notaris Dames)
- Bertha Grippeling (in geruite jurk, huwde met Kuipers)
- Anna Bijvoet (1864-1930)
- Johanna (Jans) Eldering (1864-1953, trouwt 1889 Jan Bijvoet en 1906 J.T. Bronwater)
- Louise Elisabeth Johanna Van Dieren-Bijvoet (1862-1941, bleef ongehuwd).


 

Fam. van der Aa - Kuiper

 

De twee broers Jan en Anthonie Bijvoet, oprichters van het bloembollenbedrijf Gebr. Bijvoet, trouwden de twee zussen, Joanna en Maria van der Aa van de familie Van der Aa - Kuiper.

Hier herhaalt zich de geschiedenis. De broers Lambert en Hendrik Bijvoet huwden circa 1660 de twee zusters van de rijke bleker Bra in Bloemendaal..

VanderAaKuiper

Agatha van DierenJan van Dieren Bijvoet is de zoon van Agatha van Dieren en de eerste Bijvoet die zich Van Dieren Bijvoet noemt.

Nicolaas overleed jong op 36 jarige leeftijd. Daarna heeft Agatha op voortvarende wijze nog vele jaren de blekerij voortgezet onder de naam Van Dieren Bijvoet.

Dat de familie wel van een feestje hield blijkt ook uit een artikel in het orgaan van Holland's Bloembollenhuis - Lisse "De Hobaho" van 16 maart 1928. Over het echtpaar Van der Aa-Kuipers wordt namelijk geschreven:

Op 22 mei 1823 vierden Martinus Wilhelmus van der Aa en Mevrouw Jansie van der Aa, geboren Kuiper, hunne zilveren bruiloft. De lijst van de gasten bevatte behalve bruid en bruidegom, 49 namen waaronder 3 met den naam Bijvoet waaronder Jan van Dieren Bijvoet en 2 met den naam Eldering. Des avonds waren nog genoodigd 8 theegasten waaronder er 3 met den naam van Elering. Onder de 25 gasten die wel genoodigd maar niet gekomen waren behoorden Toon Bijvoet, een der oprichters der firma Gebr. Bijvoet en Paulus van der Aa, die voor zaken in Londen waren. Zeer zeker om bloembollen te verkoopen.
Het zilveren paar ontving bij haar feest behalve de gedrukte gedichten tien geschrevenen, waaronder er meerdere van leden der familie Bijvoet en Eldering, éen van hun zoon en dochters en éen van de schoonmaakster. Het was in dien tijd de mode om zegenwenschen in dichtmaat aan te bieden.
Dat onze voorgangers ook feest wisten te houden leert ons de toegift op de gastlijst die luidde:
Toegift.
De bruiloft is begonnen ten 2 uur den 22 Mei 1823.
De bruiloft is geëindigd ten 8 uur den 23 Mei 1823.
De rekening van den Kastelijn Sprengers bedroeg met alles en alles te zamen f 405,- en deze is Goddank betaald".

 


Verlovingsfeest Eldering-Huijsser in 1894

Een sterk staaltje van de banden tussen de familie Eldering en onze familie geeft onderstaande foto die is gemaakt tijdens een uitstapje van de familie met een Jan Plezier vanwege de verloving van Nicolaas Eldering met Adriana (Jeanne) Huijsser op 21 Oktober 1894 te Overveen.

Er zijn aardig wat familieleden bekend op deze foto en via de nummering op de foto is een veelbetekende lijst samengesteld.

Verloving Eldering-Huijsser

1 Onbekend
2 Frans Eldering, geb. 26 Sep 1872. (Een neef van 13)
3 Jaap Eldering, geb. 01 Sep 1867. (Ongehuwd gebleven)
4 Jet Eldering, geb. 30 Mrt 1866. (Later religieuze Mère Cornelia Maria)
5 Louis Bijvoet, geb. 27 Apr 1866. (Gehuwd met 7)
6 Anna Bijvoet - Huijsser, geb 1873. (Oudere zus van 14. Huwt in 1891 met 28)
7 Mia (Maria Wilhelmina) Eldering, geb. 28 Feb. 1865. (Oudste zus van 13, huwt met 5 Louis Bijvoet)
8 Frits Koolhoven
9 Vermoedelijk de koetsier.
10 Jo van Meeuwen - Bijvoet
11 Henri Huijsser, geb. 24 Okt 1873. (Broer van 14)
12 Cato Eldering, geb. 08 Mrt 1873. (Jongere zus van 13. Later gehuwd met Simon Rijnierse)
13 Nic Eldering, geb. 13 Nov 1871. (De verloofde van 14)
14 Jeanne Huijsser, geb. 16 Jul 1875. (De verloofde van 13)
15 Stien Routs, geb. 1868. (Is gehuwd met Jo(han) Huijsser, broer van 14)
16 Jo Bijvoet (?)
17 Jaap (Jacob Willem) Bijvoet, geb. 17 Okt 1873. (Huwt in 1901 nr.19, de jongste zus van 13)
18 Aggie Eldering - Huijsser Huijsser, geb. 26 Jul 1877. (Huwt in 1896 met 2)
19 Betsie Eldering, geb. 13 Dec 1877. (Huwt in 1901 met 17)
20 Jet Eldering (?)
21 Froulein Schilt, gezelschapsdame van Wilhelmina Huijsser - Gompertz.
22 Siep Huijsser – Jelinger ???
23 Onbekend
24 Onbekend
25 Stans Vos, een vriendin van (?)
26 Jo Bijvoet (?) of Mies Bijvoet (?)
27 Bram Koolhoven
28 Ab (Albert Jan) Bijvoet geboren 24 apr 1867 (Huwt in 1891 met 6)
29 Eldering (?)


TetterodeFamilie Bijvoet - Van den Biesen

Johannes Henricus (Jan) Bijvoet had samen met zijn broer Anthonie het bloembollenbedrijf Gebroeders Bijvoet opgericht. Zij deden zeer goede zaken. Jan liet in Overveen bij zijn huwelijk in 1864 op de Zijlweg nr. 17 in Overveen de villa Tetterode bouwen.De villa is een Rijksmonument. Deze instantie beschikt over een foto in hoge resolutie van het pand; alleen is niet duidelijk van welke zijde de foto is genomen (klik hier).

Ook zijn echtgenote Sophia van den Biesen was niet onbemiddeld. Haar vader Jacobus Wilhelmus van den Biesen (1797-1845) was oprichter en eigenaar van het Algemeen Handelsblad (het latere NRC Handelsblad). Hij was toen hij stierf een rijk man. Alleen al de verkoop van zijn krant waar hij toen nog voor de helft eigenaar van was leverde al fl. 260.000 op.

Toen Jan Bijvoet overleed bedroeg zijn erfenis fl. 660.000 gulden met inbegrip van de villa Tetterode voor een bedrag van fl. 27.000. Jan was dus naar huidig prijsniveau meervoudig millionair.

Het echtpaar Bijvoet - Van den Biesen trouwde in 1864 en zij kregen 9 kinderen. Geen wonder dat eind 19e eeuw vele huwelijkscandidaten huize Tetterode bezochten. Acte de presence gaven huwbare zonen en dochters van de families Bouvy, Huijsser, Van Meeuwen (2x), Vervoort (2x), Eldering, Van Hees en Bijvoet (met dispensatie).

Dit blijkt uit het volgende overzicht van het gezin Bijvoet Van den Biesen "met aanhang".

Familie Bijvioet vandenBiesen


 

Verlovings of huwelijksfeestje van Henri Bijvoet en Maria Bouvy

Het huwelijk vond plaats in 1896, dus ook deze foto is rond die tiojd gemaakt. Op een orginele afdruk staat, zoals gebruikelijk in die tijd, de naam van de fotograaf J.H. Coppens , Zuidersteeg, Purmerend.

Door op de foto te klikken wordt deze vergroot weergegeven.

groepsfoto klein

Godelieve Hofstee heeft met Jacques Huysser een paar familieleden benoemd. Het is allemaal niet zeker, dus commentaar wordt op prijs gesteld.

  • Jacob Willem Bijvoet, broer van de bruidegom, ligt rechts geheel onderaan achterovergeleund.
  • Betsie Eldering zit links naast Jacob Willem Bijvoet en zullen trouwen in 1901.
  • Albert Jan Bijvoet, broer van de bruidegom, zit uiterst rechts.
  • Jan Jacob Willem Bijvoet, broer van de bruidegom, de man rechts met de parapluie.
  • Anna en Sophia Bijvoet, zussen van de bruidegom, zitten en staan naast elkaar links onderaan.

Wie herkent nog een oudtante of oudoom op deze foto?

 


Verloving Jan Bijvoet met Marie Vervoort

Het zal duidelijk zijn dat 9 verlovingen en 9 huwelijken in een paar jaar tijds bij een dergelijk gezin een groot feestgebeuren betekende. Tegenwoordig kan de uitgenodigde familie volstaan met het kopen van een cadeau. In die tijd werd echt werk van het feesten gemaakt. In 2014 kwam een familiealbum boven water uit huize Schoonoord te Overveen. Dat album zat vol met gedichten, boekwerkjes, feestmenu's, etc.. Hierbij moet men bedenken dat printers nog geen gemeengoed waren, dus alles werd geschreven en overgeschreven.

De verloving van Jan Bijvoet met Marie Vervoort was een dermate society gebeuren dat zelfs B&W van Apeldoorn een kennisgeving plaatste in de Alblasserdammer Courant van 11 februari 1900.

Alblasserdammer800

Deze krant vonden we tussen alle gedichten, feestliederen en dergelijke, gemaakt voor verlovingen en huwelijken in die tijd We hebben de krant in hoge resolutie gescand en deze kan desgewenst gedownload en geprint worden. Het betreft vier bladen op A3 formaat. Klik op:

Alblasserdammer Courant 11-2-1900

Het lezen van de krant geeft een mooi beeld van het leven rond 1900 bij de 'gegoede' families.


De familie Rijnierse

De Nederlandsche Genealogische Vereniging puliceerde over het Bouw- en Schildersberijf Rijnierse het volgende artikel.

"p 9 januari 2018 viert Bouw- en Schildersbedrijf P. Rijnierse & Zn uit Overveen haar 225-jarig jubileum. Sinds de oprichting in 1793 heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een toonaangevend bedrijf in de bouw wat resulteerde tot het predicaat hofleverancier in 1993.

In januari 1793 nam een zekere Simon Reinierse, inwoner van Haarlem het woonhuis met winkel over van de timmerbaas Willebrodus van Horstok, wonende te Tetterode (Overveen). Hij verzocht daarbij aan de Edele Groot Ambachtsheren zich als timmerbaas te mogen vestigen in plaats van de gemelde Horstok. Hierop werd welwillend beschikt.

Aanvankelijk werden er steeds kleinere werken verricht, in hoofdzaak onderhoudswerk aan de buitenplaatsen. Ook werden er doodskisten gemaakt, hetgeen nog blijkt uit de oude boekjes in ons archief (sinds 1775), waarin de naam van de overledene, datum en de kosten van de kist werden genoteerd. Later begon de zoon van Simon, Pieter Rijnierse (nu met ij) grotere werken aan te nemen. Er werden een aantal eenvoudige woonhuizen en bollenschuren gebouwd.

Pieter Rijnierse overleed in 1860, zijn zoon Simon I zette het bedrijf voort, daarna weer diens zoon Simon II, deze overleed kinderloos in 1937. Hiermee kwam een einde aan de dynastie Rijnierse. Een neef van de echtgenote van Simon II, Gerrit Eldering, die sinds 1921 in het bedrijf werkzaam was, nam de zaak over en zette het bedrijf voort. In september 1972 deed Gerrit Eldering op zijn beurt de zaak weer over aan zijn jongste zoon Ton Eldering, deze traditie vindt voortgang, zijn zoon Charles Eldering is sinds 1988 in het bedrijf werkzaam. Bij ons 200 jarig jubileum (1993) ontvingen wij het predicaat Hofleverancier. In 2000 nam Charles bedrijf over. Het succes waarmee het bedrijf alle stormen heeft overwonnen danken wij aan het feit dat wij adequaat reageren en ons flexibel opstellen naar onze opdrachtgevers. We verwachten dit nog decennia lang te kunnen doen.

In ons artikel over de 

 

Ook de Telegraaf wijdde een artikel aan dit typisch Overveense bedrijf

Aannemer Rijnierse


Feestvieren

De familie Bijvoet uit Overveen bezit nog (2014) een album met  gedichten en menu's ter gelegenheid van bruiloften en partijen die meer dan 100 jaar geleden plaatsvonden.

feestalbum klein

Om een en ander te lezen; klik op het almum.

Omdat in de huisgezinnen nog geen kopieerapparaten aanwezig waren, werden veel gedichten, feestliederen en menu's door een drukkerij gezet en in elk gewenst aantal afgedrukt. Geen wonder dat drukkerijen het tegenwoordig moeilijk hebben.


RestRoozendaalRestaurant Roozendaal

De indruk bestaat (ook uit eigen ervaring) dat restaurant Roozendaal voor veel Overveense families een geliefde pleisterplaats was, om het woord stamkroeg niet te gebruiken.

Op deze plek heeft ongeveer 200 jaar tot 1847 een zogenaamd 'klokhuis' gestaan. Anthonie N. Bijvoet (1801-1878) was het niet met de afbraak van het klokhuis eens en wijdde er een zeer lang gedicht aan; een aangename bezigheid in die dagen. Zie het artikel:

Het oude klokhuis te Overveen

 

=============

 

 

Copyright © 2018 Bijvoet & Byvoet Familie vzw