Vereniging van de familie Buijyvoets (of gelijkluidend) die als doel heeft onderzoek te doen naar
de stamboom en de geschiedenis van de familie en de resultaten ervan te publiceren op deze website.

Bijvoet & Byvoet Familie vzw

(B&BF)

Bedrijven van familieleden


Heeft u, uw kind of kleinkind een eigen bedrijf?

Presenteer dan geheel gratis het (familie)bedrijf op onze website.
Hiervoor een E-mail zenden aan info@bijvoet.org met de volgende gegevens:

Logo van het bedrijf (deze komt wisselend met de andere familiebedrijven op de hoofdpagina.

Website van het bedrijf waarnaar doorgelinkt kan worden.

Tekst met naam en aard van het bedrijf en vooral de relatie met onze familie.
Op de website van uw bedrijf staan reeds alle zakelijke gegevens. Voor de tekst in dit artikel wordt gevraagd de familiaire kant van de zaak te beschrijven.

Sponsoring
Deze vorm van reclame is gratis. Voor niet-leden wordt een vrijwillige donatie op prijs gesteld.
Inlichtingen via info@bijvoet.org.

Copyright © 2018 Bijvoet & Byvoet Familie vzw