Vereniging van de familie Buijyvoets (of gelijkluidend) die als doel heeft onderzoek te doen naar
de stamboom en de geschiedenis van de familie en de resultaten ervan te publiceren op deze website.

Bijvoet & Byvoet Familie vzw

(B&BF)


Om een artikel te vinden vul dan hier een trefwoord in:

Vier generaties notarissen Bijvoet

Er zijn een aantal gemeenten waar onze familieleden eeuwenlang hebben gewoond. Tegenwoordig vaak kleine rustieke plaatsen, die misschien in vroeger eeuwen heel wat belangrijker waren. Zo woonde in Berghem een aantal generaties notarissen Bijvoet.

villa zorgwijk berghemEen gemeente die in vroeger eeuwen vooral werd bevolkt door afstammelingen van Stamvader Buijvoets is Berghem, een plaats precies tussen 's-Hertogenbosch en Nijmegen.

Een bezoek aan deze plaats, al is het virtueel op www.berghem.nl, is meer dan de moeite waard. Op deze website is een prachtige rondleiding door het dorp te zien (klik hier).

Tijdens die rondgang vindt u op een gegeven moment een foto van villa Zorgwijk. Het is de voormalige woning van notaris Bijvoet, destijds eigenaar van grote delen van de Beersche Overlaet. Om het te relativeren; voor die tijd geen gek optrekje.

Door op de foto van het woonhuis te klikken opent in een nieuw venster een oude foto uit 1887 van deze villa.

Berghem Rijksmonument_9331_Zorgwijk_gedenksteen_Burg.v.Erpstraat_46Als 'bewijs' dat in deze villa vier generaties notarissen Bijvoet hebben gewoond vonden wij op Internet een fraaie gevelsteen met de namen van de vier notarissen Bijvoet. De villa is een rijksmonument en bevindt zich in de Burgermeester Erpstraat nr. 46 in Berghem. In de gevel is een mooie gevelsteen aangebracht.

<= klik op de foto om de tekst te kunnen lezen

Een en ander is voldoende om nieuwsgierig te worden naar deze notarisfamilie in Berghem. Onderzoek leverde voldoende stof voor dit artikel.

Michel Buyvoets

N.B.: De gegevens voor dit artikel zijn onder andere afkomstig uit het strafblad van een van deze notarissen.


1e notaris in Berghem was Simon Petrus Bijvoet (1800-1867)

simonpetrusbijvoet1800klik hier voor zijn gegevens in de stamboom.

De eerste notaris die zich in Berghem vestigde was Simon Petrus Bijvoet (25-10-1800 Geertruidenberg - Berghem 28-10-1867), zoon van brouwer en brandspuitmaker Godefridus Bijvoets uit Geertruidenberg.

Een interessante familie overigens die een nadere studie waard is. De oudere broer van Simon Petrus, Henricus Antonius Bijvoet, was onder andere politiek actief en correspondeerde met Thorbecke.

Bijvoet, H.A., 1790-1866, notaris te 's-Hertogenbosch 1822-1866, lid van de (Provinciale) Staten van Noord-Brabant 1823-1865, lid van de dubbele Kamer 1848: V-288-290.
Zie; http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Thorbecke/index/b.htm

Simon Petrus was tevens burgermeester van Berghem.

In dit verband ontvingen we het volgende briefje van de heer v.d. Camp.

Berghem 1 september 2004

 

Geachte heer Buyvoets,

In antwoord op uw brief van 13 augustus kan ik u niet veel meer informatie geven wat de genealogie bestanden aangaat zoals door u vermeld. Hierbij een artikel uit het boek "Rondom het Gemeentehuis".
Er hebben vier generaties Bijvoet gewoond in Berghem.

Vriendelijke groeten, H. v.d. Camp

 

Par. 4 1834-5 januari 1844: Simon Petrus Bijvoet, burgemeester van Berghem
P. van Iperen 1e assessor en secretaris, Dirk Coolen 2e assessor

Tijdens het burgemeesterschap van Simon Petrus Bijvoet wisselen weldra de assessoren. Johannes Coolen wordt de eerste assessor en secretaris Ad de Jong wordt 2e assessor.
Met het burgemeesterschap van Simon Petrus Bijvoet manifesteerde zich voor het eerst de grote invloed en betekenis, die de familie Bijvoet in Berghem voor ruim een eeuw zou behouden.

Behalve burgemeester van Berghem was Simon Petrus Bijvoet enkele jaren gemeenteontvanger van Nistelrode en verder ook nog notaris. Vanaf 1825 woonde de familie Bijvoet in Berghem. In latere tijd, tussen 1872 en 1878, zou Henricus Bijvoet (Szn) lid zijn van de Berghemse gemeenteraad.

Ook daarna bleef de belangstelling van de familie Bijvoet voor het Berghemse gemeentebestuur groot. Steeds waren zij aanwezig bij belangrijke bestuurlijke gebeurtenissen zoals installaties van burgemeesters. Het wel en wee van de Berghemse inwoners ging hen sterk ter harte en vaak gaven zij inwoners advies wanneer deze in moeilijke maatschappelijke of sociale omstandigheden waren terecht gekomen. Ook stimuleerden zij sterk de liefdadigheid en het zoeken naar een plaatselijke oplossing om behoeftigen te helpen.

Het verschijnen van Simon Petrus Bijvoet als burgemeester is onder meer te merken aan de notulen en verslagen in het gemeentelijk archief uit die tijd. Kenmerkte zich het Berghemse oud-gemeentelijk archief toch al door een ordelijkheid en overzichtelijkheid, waar menige gemeente jaloers op zou zijn, in de periode van Simon Petrus Bijvoet zijn de akten, notulen en regelingen nog nauwkeuriger en stipter opgetekend.

Waarmee hield het gemeentebestuur zich zoal bezig?
Omvangrijk was haar taak niet, maar hier volgt een gedeeltelijke opsomming:

 • de zorg voor de aanwezigheid van goede springstieren ten behoeve van een kwalitatief goed soort rundvee inentingen bij veeziekten, onder andere koepokinentingen
 • de zorg voor enkele doorstromende waterlopen (zgn. waterleidingen) en het vegen van de sloten
 • het onderhoud van zandwegen, door de bewoners van buurten en wijken de opdracht te geven diepe kuilen en sporen in de wegen te slechten
 • de zorg voor het openbaar onderwijs
 • het tewerkstellen van werklozen. Deze kregen onder andere tot taak om de heidevelden te beplanten en heidewegen in goede staat te houden.
 • Ook vonden in de 19e eeuw enkele ontginningen plaats zoals die van het Rijsven aan de Zevenbergseweg.

De werkeloosheid was in Nederland maar ook in Berghem tot ongeveer 1870 vrij hoog. Vanaf 1845 werd er zelfs elke week een openbare collecte gehouden ten gunste van de hulpbehoevenden in de gemeente. In hetzelfde jaar nam de armoede een grote omvang aan, omdat men in Berghem te lijden kreeg van de aardappelziekte, die bijna geheel West-Europa teisterde. Dat jaar gingen in onze gemeente ruim honderd bunders aardappelen verloren. Deze ziekte ontstond omdat te lang achter elkaar hetzelfde perceel met aardappelen werd bepoot.

Na een bedankbriefje van Michel Buyvoets voor bovenstaand artikel ontvingen we nog het volgende bericht:

Geachte heer Buyvoets,

Uw dank aan de heer v.d. Camp heb ik overgebracht. Meer dan de informatie, die de hr. v.d. Camp aan U verstrekt heeft, is bij onze Heemkundevereniging niet aanwezig.
Wel gaat er een fusie plaatsvinden van het Streekarchief Brabant-Noordoost met het Rijksarchief in den Bosch en Streekarchief langs Aa en Dommel tot Brabants Historisch Informatie Centrum.
De Gemeente Oss heeft niet ingestemd met deze fusie, en wil zelf een 'volwaardig lokaal archief' vormen, welk omstreeks februari 2005 door de gemeenteraad van Oss nog beoordeeld moet worden voor uitvoering in 2006.
Er is dus een lokale vestiging van het Streekarchief in Oss. Of er genealogische gegevens voor de familievereniging Bijvoet & Byvoet aanwezig zullen zijn, kan ik U niet vertellen. De Gemeente Oss (Stadsbeleid) met name de heer P.Spanjaard zal U hierover eventueel kunnen informeren. (tel. 0412 629911 of E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Met vr.groeten, G.H. Bergers
(secr.Heemkundever.Berchs-Heem)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wie van de leden wil eens een bezoekje brengen aan de heer Bergers in Oss?


2e notaris Hendricus Adrianus Hubertus Bijvoet (1838-1910)

Klik hier voor zijn gegevens in de stamboom

hendrikusadrianushubertusbijvoet(1838-1910) H.A.H. Bijvoet werd geboren in Berghem en overleed in Nijmegen. Hij was een zoon van Simon Petrus Bijvoet.
VaderMetTweeDochters

Het kleine kind met de weelderige blonde haardos op schoot van Hendricus is zijn zoon Hendricus Bijvoet (de derde notaris).

Het meisje met de strikken in het haar is zijn dochter Alida Bijvoet.

Er is nog enig misverstand wie nu wie is op de foto, want volgens Michel Bijvoet uit Zolder is het niet een zoon, maar een dochter op schoot van haar vader, namelijk Cornelia Bijvoet. Michel heeft ongeveer in 1995 nog een bezoek gebracht aan deze Cornelia Bijvoet.

 


 

3e notaris Hendricus Adrianus Hubertus Bijvoet (1871-1941)

Klik hier voor zijn gegevens in de stamboom

De derde notaris op rij was Adrianus Hubertus Bijvoet, geboren en overleden in Berghem. Om het makkelijk te maken hadden vader en zoon dezelfde voornamen. Scheelt in de kosten van het briefpapier van het notariskantoor.

Opmerkelijk is de notitie in de stamboom bij deze Hendricus die rechtszaken betreffen in 1891 en 1894.
Een notaris die de wet overtreedt! Het betreft diverse overtredingen. Onder andere het ontduiken van hondenbelasting en overtredingen van de drankwet. Stookte deze jonge notaris zijn eigen borrel? Of bestond toen al onze bijvoetlikeur.

gedaagde in 1891 's-Hertogenbosch
Inventarisnummer: 246, rolnummer: 52
Delict behandeld in: 1891
GEDAAGDE: Hendrikus Adrianus Hubertus Bijvoet
DELICT: 61: overtreding van diversen wettelijke voorschriften (m.n. hondenbelasting, drankwet)
Nummer toegang: 116.01.04
Arrondissementsrechtbank: 's-Hertogenbosch

hendrikusadrianushubertusbijvoet(1871-1941)

 Drie jaar later de volgende overtreding:

gedaagde in 1894 's-Hertogenbosch
Inventarisnummer: 281, rolnummer: 21
Delict behandeld in: 1894
GEDAAGDE: Hendrikus Adrianus Hubertus Bijvoet
DELICT: 61: overtreding van diversen wettelijke voorschriften (m.n. hondenbelasting, drankwet)
Nummer toegang: 116.01.04
Arrondissementsrechtbank: 's-Hertogenbosch

 


 

4e notaris Hendricus Adrianus Hubertus Bijvoet (1905-2000)

HendricusAdrianusHubertusBijvoet1905Klik hier voor zijn gegevens in de stamboom

De vierde notaris heet, u raadt het al, ook weer Hendricus Adrianus Hubertus Bijvoet (20-9 1905 Berghem - Villefranche 27-10 2000), ook weer een zoon van laatstgenoemde derde notaris.

Het is opvallend dat van de oudste notarissen het meest bekend is. Daarom een oproep, vooral de nakomelingen van deze notarissen om familiehistorie toe te voegen aan dit artikel.

 


 Drie generaties notarissen op één foto

Als klap op de vuurpijl een groepsfoto van de tweede, derde en vierde notaris, allen met dezelfde voornamen Hendricus Adrianus Hubertus. Waarschijnlijk hadden ze wel verschillende roepnamen.

3xHAHBijvoetcorr


100-jarig bestaan van het Notariaat Bijvoet in 1925

Door op een krantenartikel te klikken wordt deze vergoot weergegeven.

100 jarig bestaan small

notaris2 small

 

notaris3 small

 125-jarig bestaan van het Notariaat Bijvoet in 1952

Op de website van de Heemkundige Vereniging Berchs-Heem staat een webbladzijde met een foto uit 1950, die gemaakt is in het kader van het 125-jarig bestaan van het Notariaat Bijvoet

Op 31 juli 1952 viert Notariaart Bijvoet het 125 jarig bestaan, als blijk van hulde zal er een inrijpoort bij Huize Zorgwijk worden aangeboden door de inwoners van Berghem. De jongste telg Pieter Bijvoet zal de eerste steen leggen.

 thumb EersteSteen125Notariaat
EersteSteenDetailKlik op de foto voor een vergroting (of een afdruk)

Op de foto van links naar rechts:

 • Annie van Berlo; (uit Haren werkte in de keuken bij de familie Bijvoet)
 • Lee Bimbergen; (metselaar bij Gebr. den Brok)
 • Pieta van Berlo; (werkte in de huishouding)
 • Wim van Vliet; (metselaar bij Gebr. den brok)
 • Kandidaat Notaris Stieger;
 • Gonie van Gestel; (vrouw van Stieger)
 • Rovers; (werkte op het kantoor)
 • Floor van Dijk; (werkte op het kantoor)
 • Pieter Bijvoet; (jongste zoon van Hein Bijvoet)
 • Piet den Brok; (aannemer)
 • Mary Bijvoet-Jurgens; (Maris Victorine Elfride Jurgens Geb. 18-03-1908 te Nijmegen overl. 18-07-1995 Oisterwijk)
 • Hein Bijvoet; (Hendrikus Adrianus Hubertus geb. 20-09-1905 Berghem overl. 27-10-2000 Villefrance

Nakomelingen van de 1e notaris

Nakomelingen van de 1e notaris Simon Petrus Bijvoet (1800-1867) zoals momenteel (2018) in onze stamboom is opgenomen.

STAMBOOM SIMON PETRUS BIJVOETTot slot

Er hebben in elk geval drie, mogelijk vier, generaties Bijvoet notarissen in Berghem gewoond die goedlopende praktijken moeten hebben gehad, nogal wat bezit hebben opgebouwd en toch wel iets in die gemeente moeten hebben betekend.

De bovenstaande Bijvoeten zijn te vinden in de stamboom van stamvader Buijvoets.

Interessant genoeg voor een vervolg. Wie duikt er eens in en schrijft een briefje (ze hebben nog geen site) naar Heemkundevereniging Berchs-Heem. Het zijn ook allemaal leuke plaatsjes om er eens naar toe te gaan voor een weekend of zo.

Heemkundevereniging Berchs-Heem
Secretariaat: Gerrit Bergers Zr. Hermenegildahof 7, 5351 CZ Berghem.
Tel.: (0412) 40 25 87.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Michel Buyvoets

 

 

 

Copyright © 2018 Bijvoet & Byvoet Familie vzw