Vereniging van de familie Buijyvoets (of gelijkluidend) die als doel heeft onderzoek te doen naar
de stamboom en de geschiedenis van de familie en de resultaten ervan te publiceren op deze website.

Bijvoet & Byvoet Familie vzw

(B&BF)

Invitation réunion de famille 2016

Invitation

Tous les membres de famille introducés sont la bienvenue à cette réunion de famille laquelle sera entièrement placée sous le signe de l’ancienne entreprise familiale, càd le commerce en gros de produits coloniaux de Hechtel.

Afin de vous préparer au programme de cette journée vous pouvez lire sur notre site web l’article De groothandel in koloniale waren in Hechtel et l’article sur Jacques Byvoet, burgermeester van Hechtel.

Programme

Les differentes étapes se trouvent à proximité les unes des autres à Hechtel. Prendre le parking De Schans (click plan Hechtel).

10:00 h: Messe en la chapelle de l’institut Don Bosco (facultatif).
Le curé remémorera en particulier Antoon Byvoet, le fondateur du commerce en gros à Hechtel.

11:00 h: Promenade dans les dunes.
La promenade débutera à l’institut Don Bosco, passera par la rue ‘Byvoet’ et se terminera à la distillerie de genièvre De Korhaan.

Byvoets Ouden Klaren klein12:00 h: Visite à la distillerie Korhaan
Les propriétaires actuels de l’ancienne distillerie de genièvre Byvoet nous accorderont une visite guidée de l’usine, lors de laquelle nous pourrons admirer entre autres une vieille chaudière avec l’inscription "1833 - J. Bijvoet & Zonen".
Nous pourrons déguster le genièvre distillé récemment pour nous après avoir entamé notre chanson favorite:

Ons lijflied
In deez guure wintertij
Wilt gij blijven kloek en blij
En met jeugdig bloed in d'aren
Drinkt dan BYVOET'S OUDEN-KLAREN

Comme nous ne voulons pas que la réunion de famille dégénère en une beuverie chaque participant pourra emener GRATUITEMENT une bouteille d’OUDEN-KLAREN de BYVOET chez lui à la maison. Nous devons encore voir avec la distillerie si ce genièvre pourra être mis en vente par après.

13:15 h: Rencontre avec l’échevin et le bourgmestre
Nous prenons la voiture pour le foyer de rencontre De Schans Ontmoetingscentrum De Schans où nous serons accueilli par l’échevin du Patrimoine et le bourgmestre de Hechtel avec qui nous partagerons gauffres et café.

13:45 h: Exposition ‘Byvoet: 100 ans de présence à Hechtel’
Jan Vliegen du Cercle d’étude d’histoire local nous fera ensuite visiter l’exposition 'Byvoet: 100 ans de présence à Hechtel' au Schans.

14:15 h: Présentation 'Hechtel autrefois' et Assemblée Générale
Toujours au Schans, Michel Byvoet fera une présentation powerpoint intitulé ‘Hechtel autrefois’ et André Byvoet s’attardera au personnage du bourgmestre Jacques Byvoet. Cette présentation sera suivie par l’Assemblée Générale de notre association.

15:15 h: buffet Eburonique
Nous quittons le Schans pour les dunes environantes - à moins de 750 m - où nous sera offert autour d’une table de sable authentique du 19ième siècle un buffet Eburonique composé entre autres de denrées coloniales du commerce en gros Byvoet. Par mauvais temps nous resterons cependant au Schans.

17:00 h: Clôture de la réunion de famille

Participation

Tous les membres de l’association ainsi que les membres de famille introducés sont la bienvenue. Il est nécessaire de s’inscrire:
envoyez un mail à Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en mentionnant les noms et prénoms des personnes qui seront présentes.
Une participation aux frais de 15 € par personne est demandée. A virer sur le compte de l’association:

Banque: RABO BELGIE
IBAN - code: BE25 844 900 456 582
BIC Code: RABOBE22
au nom de: Bijvoet en Byvoet Familie vzw.
adresse: Narcissenlaan 11, Heusden-Zolder, Belgiue
mention: réunion de famille 2016

Vous pouvez éventuellement payer le jour même, svp prévoir le compte juste.

Decreet uit 1691 van het Hof van Holland

De blekersfamilie Bijvoet te Bloemendaal was misschien goed in het bleken van linnen, maar tussendoor werd er heel wat gehandeld in blekerijen en de bleekvelden. Dit blijkt uit de vele notariële aktes die de blekersfamilie op haar naam heeft staan. We hebben er zelfs een artikel aan gewijd: Notariële aktes van de blekersfamilie.
Daarbij ging er ook weleens wat fout, hetgeen blijkt uit het feit dat in dat geval het Hof van Holland werd ingeschakeld.

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3460/1691/048 Verwijzing akte 3460/1691/048
Datum decreet: 1691-09-04
Decreet:  Willig

Namen impetranten (eisers): Anna Christina Paauw, vrouwe van Warmenhuijsen c.s.
Namen eigenaren:  Anna Christina Paauw, vrouwe van Warmenhuijsen, moeder en voogdes van: Adriana Constantia Sohier de Vermandois, enige dochter van wijlen Nicolaes Sohier de Vermandois, heer van Warmenhuijsen
Namen kopers: Geurtie Claes, (bleekster te Bloemendaal), weduwe van Hendrick Jansz Bijvoet
Onroerend- en roerend goed Bloemendaal, onder de Banne van Tetterode, blekerij met huis, schuur en verder opstal + wildernisse (volgens de meting van Jan van Leeuwen:) groot 4,5 morgen; en nog een huisje bewoond door Gillis Pietersz Metsijner, zuidoostelijk van de Grafelijkheidswildernis, noordoostelijk van de Jachtlaan.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3460

Wat er precies bij de koop fout is gegaan zijn wij niet nagegaan. Mocht iemand een en ander willen uitzoeken, dan kan de akte bij het Nationaal Archief worden besteld. Klik hier.

Heeft u zich al aangemeld voor de familiebijeenkomst in Hechtel?
Aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Zie ook de uitnodiging in Het Laatste Nieuws d.d. 22 juni 2016


Guertje Bra heeft een zus Cornelia Bra.
Hendrik Bijvoet trouwde Guertje Bra. Zijn broer Lambert Bijvoet trouwde Cornelia Bra.

Het echtpaar Cornelia/Lambert had al eerder, namelijk in 1671 te maken de heer Sohier de Vermandois. 

In 1671 huurt Lambert Bijvoet een lijnwaadblekerij aan de Zomerzorgerlaan te Bloemendaal van jonkheer Sohier de Vermandois. Deze blekerij bestond al lange tijd volgens een kaart uit 1599 van landmeter Adriaan Okkersz. Naast deze blekerij bevond zich in die tijd ook de blekerij van de familie Bra.
Na het overlijden van Lambert in 1674 wordt de huur door zijn echtgenote overgedragen aan zijn broer Hendrik Jansz. Algemeen wordt 1674 beschouwd als stichtingsjaar van de blekerij van Bijvoet.

De familie Vermandois was van adel en op Internet wordt de aangehaalde familie Vermandois vermeld.

Ook de genoemde Anna Christina Pauw behoorde tot de adel in Nederland en zij is historisch gezien erg interessant. Zie het prachtige artikel:

Anna Christina Pauw (1649-1719) als gewilde huwelijkspartner

met als subtitel:
De schone en rijke “juffrouw van Bennebroek” Anna Christina Pauw (1649-1719) als gewilde huwelijkspartner.

pauw4

Adriaan Pauw (1622-1697) en echtgenote Cornelia Pauw (1626-1692) + 2 van hun zes kinderen van wie alleen Anna Christina (rechts op het schilderij) in leven bleef. In 1697 volgde zij haar vader op als ambachtsvrouwe van Bennebroek. Schilderij van Johannes Mijtens uit 1653. (foto RKD-Den Haag).

Maak kennis met mijnheer en mevrouw Feytama

Als u het artikel Dagboek van Sir Matthew Dekker heeft gelezen, dan kwam u op een gegeven moment tegen de zin:

29 juni bezocht ik met de heer en mevrouw Feytema het buiten van mijnheer Abraham de Haan in Overveen bij Haarlem. 

Dan kunt u nu kennis maken met mijnheer en mevrouw Feytama.

echtpaarFeytema

Dit schilderij van het echtpaar geeft toch wel enigszins een indruk hoe het bezoek van Sir Matthew Decker verlopen moet zijn. Een barbeque zal er wel niet plaatsgevonden hebben. Diezelfde avond bezocht Matthew nog zijn neef Bra waar mogelijk ook Pieter Bijvoet aanwezig is geweest.

Xavier Byvoet benoemd tot rechter in Hasselt

Xavier Byvoet is benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Hasselt.

Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2016 is de heer Xavier Byvoet, licentiaat in de rechten, advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Hasselt. (BS 13/06/2016).

Uitnodiging familiebijeenkomst 2016

Uitnodiging familiebijeenkomst

Alle familieleden met introducées zijn welkom op deze familiebijeenkomst welke geheel in het teken zal staan van het voormalige familiebedrijf van onze familie; de groothandel  in koloniale waren in Hechtel.

Om u in te leven in het programma van deze dag kunt u op onze website lezen het artikel De groothandel in koloniale waren in Hechtel en het artikel i.s.n. Jacques Byvoet, burgermeester van Hechtel

Programma

De programmaonderdelen zijn op loopafstand in Hechtel. Parkeren op de Schans.
Klik hier stratenplan Hechtel 

10:00 uur: H. Mis in de kapel van het Don Bosco instituut (facultatief)
waarin de pastoor speciaal Antoon Byvoet herdenkt, oprichter van de Groothandel in Hechtel.

11:00 uur: Duinwandeling
Gezamenlijke wandeling die begint achter Don Bosco en (via de "Byvoetstraat) eindigt bij jeneverstokerij De Korhaan.

Byvoets Ouden Klaren klein12:00 uur: Bezoek aan Korhaan
De huidige eigenaren van de voormalige byvoet jeneverstokerij verwennen ons met een rondleiding door de fabriek, waarbij onder andere de oude stookketel wordt bewonderd met opschrift: "1833 - J. Bijvoet & Zonen".
Na het zingen van ons lijflied kan geproefd worden van recent voor ons gestookte jenever.

Ons lijflied
In deez guure wintertij

Wilt gij blijven kloek en blij
En met jeugdig bloed in d'aren
Drinkt dan BYVOET'S OUDEN-KLAREN

Omdat we niet willen dat deze familiebijeenkomst ontaardt in een bachanaal krijgt elke deelnemer aan deze familiebijeenkomst na afloop GRATIS een fles BYVOET'S OUDEN-KLAREN mee naar huis.

We geven elke deelnemer gratis een fles Byvoet's Ouden-Klaren omdat we als vereniging zonder winstoogmerk zelf niets mogen verkopen. We zijn nog in overleg met jeneverstokerij De Korhaan in hoeverre BYVOET'S OUDEN-KLAREN later besteld kan worden.

13:15 uur: 100 jaar Byvoet in Hechtel
We rijden naar Ontmoetingscentrum De Schans voor ontvangst door Schepen van Erfgoed en Burgermeester van Hechtel onder het genot van koffie en wafel (hongerstiller).

13:45 uur: Tentoonstelling '100 jaar Byvoet in Hechtel'
Jan Vliegen van de Heemkundige Kring tracteert ons vervolgens in De Schans op de tentoonstelling '100 jaar Byvoet in Hechtel'.

14:15 uur: Presentie 'Hechtel Toen' en aansluitend ledenvergadering
We blijven in de Schans en Michel Byvoet verzorgt een powerpresentatie getiteld "Hechtel Toen", waarbij door André Byvoet aandacht wordt geschonken aan burgermeester Jacques Byvoet. Deze presentatie wordt vervolgd met de ledenvergadering van onze vereniging.

15:15 uur: Eburonisch buffet
We verlaten De Schans om in de duinen te genieten van een Eburonisch buffet met onder andere koloniale waren van de groothandel Byvoet. Het Eburonisch buffet wordt gepresenteerd op een authentieke 19e eeuwse zandtafel in de Hechtelse duinen (max. 750 m vanaf De Schans; bij slecht weer blijven we in De Schans).

17:00 uur: Sluiting bijeenkomst

Deelname

Alle familieleden en introducées zijn welkom. Aanmelding is noodzakelijk. Hiervoor een E-mail te zenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van de voor- en achternamen van alle deelnemers.

De kosten voor deze familiebijeenkomst bedragen 15 euro per persoon en kan op de dag zelf gepast betaald worden (we hebben geen wisselgeld). Voorkeur echter is betaling vooraf op de rekening van de vereniging:

Bank: RABO BELGIE
IBAN - code: BE25 844 900 456 582
BIC Code: RABOBE22
ten name van: Bijvoet en Byvoet Familie vzw.
adres: Narcissenlaan 11, Heusden-Zolder, België
Hierbij te vermelden: t.b.v. familiebijeenkomst 2016
en leden a.u.b. weer roepnaam en woonplaats vermelden


Mocht u vragen hebben over deze familiebijeenkomst, aarzel dan niet contact op te nemen met de organisator Michel Bijvoet via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Dodenlantaarn van Yme Bijvoets

dodenlantaarnWij ontvingen een mooie aanvulling van Rob Stalenhoef op het artikel:

Yme Bijvoets, een Amsterdamse architect

Pastoor Vismans was een grote opdrachtgever voor Yme Bijvoets en had voor deze pastoor de parochiekerk in Nederhorst ten Berg gebouwd. Daarnaast was Yme ontwerper van een prachtige monstrans en ciborie voor deze kerk.

Het is daarom niet verbazingwekkend dat bij het praalgraf van deze pastoor ook de dodenlantaarn is ontworpen door Yme Bijvoets. Een foto van deze dodenlantaarn is nu gedocumenteerd door Rob Stalenhoef in het artikel opgenomen.

Louis Byvoet overleden

Louis Byvoet, erelid van onze vereniging, is 23 mei 2016 overleden.

Louis was vanaf de oprichting zeer geïnteresseerd in het werk van onze vereniging en een van de meest trouwe bezoekers van de ledenvergaderingen.
Wij wensen de familie sterkte dit verlies te dragen.

LouisByvoetFotoKos

Publicatie Hasselt/Hechtel:

Louis Byvoet, medestichter van het gelijknamige modebedrijf en hemdenmerk Bivolino, is op 89-jarige leeftijd overleden.

Byvoet werd op 22 augustus 1926 geboren in Hechtel, maar bouwde op verscheidene locaties in Hasselt zijn bedrijf uit tot een grote naam in de modesector. In de absolute topjaren gingen er 1,5 miljoen hemden per jaar de deur uit en werden er meer dan 300 mensen tewerkgesteld.

Die verdienste werd onlangs nog geëerd met een eigen expo in het Modemuseum. Hij was dan ook jarenlang president van de Belgische Kledingfederatie in de jaren 80 en werd benoemd tot ridder in de kroonorde.

Byvoet overleed enkele dagen geleden in Ukkel, de uitvaart vond ondertussen plaats in intieme kring. Wie het verhaal van zijn bedrijf en de familie nog wil ontdekken, kan daarvoor tot en met 30 juni terecht in het Modemuseum. (DMH)


In het Belang van Limburg verscheen een artikel over Louis Byvoet waarin zijn zoon Michel omschrijft hoe zakelijk, menselijk en gedreven zijn vader het bedrijf BIVOLINO opbouwde. Het artikel kreeg de veelzeggende titel:

De textielkoning van Limburg


 

OverlijdensberichtLouisByvoet

Uitnodiging aan alle leden

Onze vice voorzitter Michel Bijvoet nodigt alle leden van onze vereniging uit voor
de openingsreceptie op 24 juni van de expositie HET VERHAAL VAN BIVOLINO

Voor aanmelding: telefoon Michel 0032 4799 20143 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor interview van Michel (video KanaalZ)

Modemuseum Mailing2016

www.delpher.nl

Wie geinteresseerd is wat er zoal in de loop van de laatste eeuwen is gepubliceerd van of over onze familie wordt aangeraden de website www.delpher.nl te bezoeken.

In Delpher vindt u miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften die u allemaal woord voor woord kunt doorzoeken. De teksten komen uit de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Ze worden hier onder één knop aangeboden om het vinden van informatie voor u gemakkelijk te maken.

Als u bijvoorbeeld zoekt op 'BIJVOET', dan komt deze naam voor in 232 boeken, 27480 kranten, 420 tijdschriften.
U heeft dus jaren nodig om alles over onze familie te lezen.

Crimineel vonnis voor Pieter Bijvoet

In het Nationaal Archief te Den Haag is in de archieven van het Hof van Holland een crimineel vonnis te vinden voor Pieter Bijvoet.

Naam: Pieter Bijvoet
Datum sententie: 19 October 1703
Misdrijf: wegens oproer om de Regeering te veranderen
Vonnis: op intendith voor altijd gebannen op poene van het zwaard.
Bronverwijzing: Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 5658

Een mooi item voor de historie van onze familie. Wie kan hierover meer te weten komen?

We zijn vooral benieuwd welke Pieter Bijvoet dit is. In onze (zeker niet volledige) database zijn de enige familieleden die in aanmerking komen:

Hasselts modebedrijf Bivolino te gast in Modemuseum

Voor u gelezen in LimburgActueel.be 

Vanaf morgen, 20 mei kan je in het Modemuseum van Hasselt gaan kennismaken met het succesverhaal van het Hasseltse modebedrijf Bivolino. Je ziet een collectie van voorwerpen, foto's, kunstwerken en op op maat gemaakte shirts uit het archief van Bivolino en de geschiedenis van de drie generaties Bijvoet.

Bivolino MOMU HasseltHet Modemuseum in Hasselt toont vanaf 20 mei tot 30 juni het boeiend verhaal van het familiebedrijf Bivolino. De geschiedenis van Hasselt is al sinds jaar en dag onlosmakelijk verbonden aan mode en daar zit de familie Byvoet voor iets tussen. Van 1900, toen de eerste generatie Byvoet zijn handel in linnen uitbouwde, over 1954, toen de eerste bedrijfsgebouwen door broers Louis en Jacques Byvoet uit de grond gestampt werden, tot vandaag, waar Bivolino en derde generatie Michel Byvoet pioniers zijn in de gecustomiseerde mode. Bivolino is een online platform waar klanten hun eigen hemd of hemdsblouse volledig op maat kunnen laten maken.

iArt-platform, dat wordt ontwikkeld met steun van de Europese Commissie, is een volgende stap in het verhaal van Bivolino en brengt beeldende kunst en made to measure mode samen. Voor de iArt collectie werkt Bivolino samen met internationale kunstenaars zoals Mieke Vanmechelen, Cees Andriessen en Lidia Zdzieszyńsk. die hun werk lenen aan een iArt hemdenprint. Mieke Vanmechelen neemt ook de scenografie van de expo voor haar rekening, samen met het Modemuseum-team.

LimburgActueel.be 

Familiebijeenkomst 2016 nadert

 

Reserveer alvast in uw agenda

zondag 18 september

voor de familiebijeenkomst 2016 in Hechtel

Uitnodiging en inschrijfformulier verschijnt medio juni

Voor het voorlopige dagprogramma klik op Lees meer

Lees meer...

Nu ook een femme fatale in onze familie

MathildeWestmeijerBOUDOIRBehalve markante familieleden zoals een professor en een landloper, beschikt onze familie ook over een heuse femme fatale.

klik op de foto om deze te vergroten =>

In de mondaine kringen rond 1900 bewoog zich Mathilde Westmeijer, dochter van Anton Westmeijer en Maria van Dieren Bijvoet. Deze Mathilde hield van een rijk leven en was (om het zeer eufemistisch uit te drukken) een femme fatale. Haar levenswijze kostte veel geld en werd ondermeer verkregen door het aannemen van penningen om gunsten te verkrijgen voor/van hooggeplaatste personen zoals minister Dr. Abraham Kuyper

Zo verkreeg zij veel geld van een rijke Amsterdamse koopman om de partijkas van Dr. Kuyper te spekken voor bemiddeling bij het verkrijgen van een hoge onderscheiding. Deze handel in ordetekenen leidde rond 1900 tot een enorme politieke rel die bekend staat als de lintjesaffaire.

Ook leende zij een grote som geld van haar oom Willem van Dieren Bijvoet. Toen zij deze som echter niet kon terugbetalen en Willem van Dieren Bijvoet failliet dreige te gaan schakelde deze een advocaat in. Deze onderzocht de handel en wandel van Mathilde en stuitte op de handel in lintjes; de lintjesaffaire was geboren.

Klik hier voor ons artikel over de lintjesaffaire

De noodtoestand in Canada

branden canadaZoals bekend is Tom Bijvoet bestuurslid van onze familievereniging en woont in Canada.

Op NPO Radio 1 gaf hij op 10 mei als correspondent een uitgebreid verslag over de bosbranden. De ruim tachtigduizend inwoners van de Canadese stad Fort McMurray zijn ondertussen geëvacueerd. Tom weet te melden dat zo'n vijfentwintighonderd huizen zijn gesneuveld door het vuur. Het is wachten op gunstig weer.

Radioverslag van Tom Bijvoet

Onderzoek leven en werk van architect Bernard Bijvoet

Jan Molema en Suzy Leemans werken, uit naam van de Stichting Analyse van Gebouwen, aan een onderzoek naar leven en werk van architect Bernard Bijvoet onder de werktitel ‘A light ray out of the Big Bang’. Het onderzoek richt zich op Bijvoet als centrale persoon en op de, aaneensluitende, samenwerkingsverbanden die hij, gedurende zijn lange werkzame leven, aanging met andere architecten. Na Jan Duiker en Jan Gerko Wiebenga waren dat onder meer: Pierre Chareau, Eugène Beaudouin & Marcel Lods en Gerard Holt. Door zijn welhaast overdreven bescheidenheid en door zijn relativerende houding ten opzichte van zijn eigen werk is Bijvoets rol binnen deze samenwerkingsverbanden altijd onderbelicht gebleven. Wij zijn inmiddels tot de conclusie gekomen, dat die rol véél belangrijker was dan tot nu toe is aangenomen.

https://bernardbijvoet.com/ 

Zie ook ons artikel Architect Bernard Bijvoet

Nieuwe versie genealogisch programma TNG

Recent hebben wij een nieuwe versie ontvangen van ons genealogisch programma TNG. Een van de nieuwigheden is een Family Chart (zo nieuw dat het nog niet vertaald is).

Voorbeeld van een Family Chart

(alleen leden kunnen door inlogggen gegevens en foto's zien van nog levende familieleden)

Hoe u een Family Chart van uw eigen gezin kunt maken vindt u onder Lees meer.

Lees meer...

Gesprek met de Belgische acteur Jan Bijvoet

Een gesprek met de Belgische acteur Jan Bijvoet kan alle kanten opgaan, net als zijn rollen. Vertigo sprak met de eigenzinnige karakterkop van de Vlaamse cinema over zijn laatste project en vond al snel de rode draad in zijn oeuvre: zonderlinge figuren. Een overzicht van zijn opmerkelijkste filmrollen.

 JAN SPOTTEN door Anke Wauters 16-4-2016

Bivolino - Al 18 jaar bezig met e-commerce

Voor u gelezen in Het Belang van Limburg.

18jaarBivolino

DIEPENBEEK - Al 18 jaar is Michel Byvoet – geruggensteund door Carine Moitier – bezig met e-commerce. Met Bivolino verkoopt hij hemden op maat via het internet. In deze niche is Bivolino met zo’n 10.000 klanten uitgegroeid tot Europees marktleider. “Het is pompen of verzuipen geweest. Het is pas de jongste jaren dat we wat lucht krijgen”, zegt Michel Byvoet. Hij koestert ondertussen concrete plannen om zijn gepatenteerde maattechnologie in een aparte bedrijfstak te commercialiseren.

Het Belang van Limburg
www.Bivolino.com 

Archeologische vondst in Dongen

Toen Maikel van Gestel, werkzaam bij de gemeente Dongen, op een mooie dag aan het werk was in een plantsoen stuitte hij op een grote steen. Toen hij deze boven de grond bracht bleek het een stuk grafsteen te zijn.

grafsteen opgraving

Maikel schreef ons de volgende E-mail.

Vandaag was ik aan het werk in een plantsoen waarvan ik vaag weet, van horen zeggen, dat op deze locatie vroeger een steenhouwerij is geweest. In dat plantsoen heb ik vandaag een klein stuk van een grafsteen gevonden.
Op dat stuk staat: Hier rust mevrouw van A.E. van Dieren Byvoet.
Ik ben in mijn pauze gaan googlen en kwam zo bij uw site uit en bij de gegevens van Mevrouw Anna Eleonora van Rijn, geboren 1857 en overleden in 1928 te Dongen , gehuwd met dhr van Dieren Byvoet.

Nu denk ik, en hoop ik dat ik daarmee de juiste persoon aan desbetreffend stukje grafsteen heb gelinkt.
Tevens hoop ik van harte dat ik hiermee voor u een interessante vondst heb gedaan en u en uw familie een plezier kan doen met dit verhaal en / of stuk grafsteen.

met vriendelijke groeten,
Maikel van Gestel

grafsteen detail


Anna Eleonora van Rijn
AnnaVanRijn was geboren in Amsterdam en de echtgenote van Gerrit van Dieren Bijvoet, azijnfabrikant te Haarlem.
Gerrit was reeds op 36 jarige leeftijd overleden in Haarlem. Anna overleed 35 jaar later in Dongen. Hoe Anna in Dongen terechtkwam is ons onbekend.

Het feit dat de steen gevonden is op een vermoedelijke locatie van een steenhouwerij in Dongen doet vermoeden dat deze grafsteen mogelijk ooit is afgekeurd.

Mocht een van onze familieleden het op prijs stellen deze steen te bezitten, laat het ons dan even weten (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Wie is zij ?

Antoon vraagteken

Antoon Bijvoet is de grondlegger van de groothandel in Hechtel. Zie ons artikel over dit familiebedrijf. Zoals bekend zal hij de komende familiebijeenkomst op 18 september in het zonnetje worden gezet. Dominique Byvoet zond ons een foto van een schilderij van Antoon hetgeen in het kader van de komende familiebijeenkomst en voor de nakomelingen van Antoon Bijvoet een prachtige aanwinst is.

Tevens zond Dominique een foto van een schilderij van een dame in een identieke lijst. De legende waart in de familie rond dat de echtgenote van Antoon niet geschilderd wilde worden en dat het daarom zijn zus of dochter zou betreffen.

Wie is de dame is op dit schilderij ???
Afstammelingen van Antoon Bijvoet worden verzocht hun familie-albums te raadplegen.
Kenners worden verzocht het mutsje te dateren.

Graag reageren op dit bericht of zend een E-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitsnede mevrouw

Op    9 april 2016   heeft nog niemand deze dame in een fotoalbum gevonden.

Copyright © 2016 Bijvoet & Byvoet Familie vzw

facebook-01